Hur vi arbetar vi?

Hur vi arbetar vi?

Kunden fA�ljer utvecklingen hela vA�gen..

KUNDKONTAKTEN

Tillsammans med kunden gA?r vi igenom konceptet. Vi tittar nA�rmare pA? hur fA�retaget fungerar idag och pA? vilket sA�tt det kan utvecklas. Vi gA?r igenom hur andra fA�retag med liknande koncept fungerar idag.

kundkontakten
vianalyserar

VI ANALYSERAR

Vi gA�r en marknads research fA�r att se hur liknande fA�retag fungerar idag och vilka lA�sningar det valt. Vi utformar dA�refter en unik lA�sning fA�r kunden som vi anser A�r bA�st. Vi tar fram olika fA�rslag pA? hur det kan se ut fA�r att gA�ra det lA�ttare fA�r kunden att se slutresultatet. Vi gA�r detta fA�r att ge kunden en klar och tydlig vision pA? hur hans lA�sning kommer att se ut.

VI GER FA�RSLAG

Det A�r nu kunden fA? se hur vi tycker att det ska se ut. Vi gA?r igenom alla funktioner som kommer att ingA? i systemet. Vi redogA�r varfA�r vi vill att det ska se ut sA? hA�r fA�r att gA�ra det lA�ttare fA�r kunden att fA�rstA? samt A�ven ge kunden mA�jlighet fA�r A�ndringar. Flera provbilder skickas till kunden fA�r att klargA�ra hur slutresultatet kommer att se ut.

vigerforslag
vikodar

VI UTVECKLAR OCH PROGRAMMERAR

Efter att kunden godkA�nner provbilder sA? bA�rjar utvecklingen. VA?ra utvecklare bA�rjar med kodningen. Alla vA?ra lA�sningar A�r skrA�ddarsydda och anpassade fA�r varje kund.

EST & GODKA�NNING

NA�r utvecklingen A�r slutfA�rd sA? gA?r vi igenom systemet tillsammans med kunden. Tillsammans med kunden sA? gA?r man igenom alla funktioner och ser till att det fungerar korrekt. I detta stadiet sA? fA?r kunden lA�ra sig anvA�nda systemet med hjA�lp av vA?ra tekniker , manual samt hjA�lp-videofiler fA�r alla funktioner som anvA�nds i systemet.

vistestar
vilanserar

VI LANSERAR

Kunden har nu arbetat med systemet och fyllt den med information. Vi gA?r igenom sA? att allt stA�mmer och dA�refter sA? lanserar vi sidan online fA�r allmA�nheten