Hur vi arbetar vi?

Hur vi arbetar vi?

Kunden följer utvecklingen hela vägen..

KUNDKONTAKTEN

Tillsammans med kunden går vi igenom konceptet. Vi tittar närmare på hur företaget fungerar idag och på vilket sätt det kan utvecklas. Vi går igenom hur andra företag med liknande koncept fungerar idag.

kundkontakten
vianalyserar

VI ANALYSERAR

Vi gör en marknads research för att se hur liknande företag fungerar idag och vilka lösningar det valt. Vi utformar därefter en unik lösning för kunden som vi anser är bäst. Vi tar fram olika förslag på hur det kan se ut för att göra det lättare för kunden att se slutresultatet. Vi gör detta för att ge kunden en klar och tydlig vision på hur hans lösning kommer att se ut.

VI GER FÖRSLAG

Det är nu kunden få se hur vi tycker att det ska se ut. Vi går igenom alla funktioner som kommer att ingå i systemet. Vi redogör varför vi vill att det ska se ut så här för att göra det lättare för kunden att förstå samt även ge kunden möjlighet för ändringar. Flera provbilder skickas till kunden för att klargöra hur slutresultatet kommer att se ut.

vigerforslag
vikodar

VI UTVECKLAR OCH PROGRAMMERAR

Efter att kunden godkänner provbilder så börjar utvecklingen. Våra utvecklare börjar med kodningen. Alla våra lösningar är skräddarsydda och anpassade för varje kund.

EST & GODKÄNNING

När utvecklingen är slutförd så går vi igenom systemet tillsammans med kunden. Tillsammans med kunden så går man igenom alla funktioner och ser till att det fungerar korrekt. I detta stadiet så får kunden lära sig använda systemet med hjälp av våra tekniker , manual samt hjälp-videofiler för alla funktioner som används i systemet.

vistestar
vilanserar

VI LANSERAR

Kunden har nu arbetat med systemet och fyllt den med information. Vi går igenom så att allt stämmer och därefter så lanserar vi sidan online för allmänheten